Dank voor alle fijne koor-uren

Het Floriskoor. Dat was mijn kennismaking met Dirk Jan. De unit Educatie verzorgde Nederlands als Tweede Taal aan cursisten van over de hele wereld. Muziek verbindt, was de gedachte. Laten we proberen een koor bestaande uit cursisten en docenten samen te stellen. Dat zijn een paar mooie jaren geweest. Helaas heeft het koor niet heel lang bestaan.

Maar toch, ik wilde blijven zingen. Dirk Jan wees me op Anthem. Daar ben ik mee gaan zingen en niet meer opgehouden met deelnemen. Ook  aan Passionen, en nog veel meer mooie projecten, de Matthäus Passion, het Weinhnachtsoratorium.  Altijd met zoveel plezier, met zoveel leuke en fijne mensen samen, onder de bezielende leiding van Dirk Jan.

En dan de reizen. Zoveel mooie herinneringen. Als laatste de Israel-reis. Wat een intense beleving.

Aan Dirk Jan schreef ik in een eerste reactie op zijn ziek-zijn dat het lied “Ga met God en Hij zal met je zijn” steeds door mijn hoofd zong. Dat doet het nog steeds. En ik weet: Dirk Jan gaat met God en Hij zal met hem zijn.

Truus de Vries