Dierbare vriend

Ik zal me even voorstellen.  Jeanne Ovaa, dirigent van verschillende koren ben ik geweest. Ik ben nu 84 jaar en daar mee opgehouden, maar maakte voor het eerst kennis met Dirk Jan in 1978. Je kon bij hem muziek kopen en omdat wij hier toen ons eerste Jongerenkoor hadden deden we dat. Toen we in 1983 ons eerste lustrum vierden componeerde hij Epheze en dat voerden wij uit, zelfs ook nog een keer in Meliskerke met zijn koor er ook bij en er werd een LP, die had je toen nog, van opgenomen. In die dienst mocht ik dirigeren en hij speelde op het orgel. We hielden altijd contact en in 1991 ging hij met een studentenkoor naar Hongarije en mocht ik mee als 2e dirigente en mijn man als 2e chauffeur en we zongen op veel plaatsen. En dat hebben we nog een keer gedaan in 1993 in de herfstvakantie. Hele mooie herinneringen heb ik daaraan, hij was altijd zo gedreven en enthousiast.

Toen ik voor de tweede keer trouwde kwam hij als verrassing op het orgel spelen en toen mijn man overleed deed hij dat ook in de rouwdienst. In Middelburg waar ik woon speelde hij in de Hofpleinkerk ook elk jaar wel een keer en de laatste keer dit jaar nog gaf hij een lezing over de Mathaus-Passion. Hele mooie herinneringen heb ik aan hem en ik denk velen met mij en ook aan Marianne die zo trouw naast hem stond. Wat zullen jullie hem missen en wij ook.

Jeanne Ovaa