Deze hoort er ook nog bij

Dirk Jan en ik hebben over de komende woorden met elkaar gesproken en ze zijn voor ieder die hem mist.

Zie steeds van verre in een stralend licht
Vriendelijke ogen op mij gericht
Wenkende handen, glimlach zo blij
Van alle geliefde wachtend op mij

Zie hoe verlangend de ogen steeds gaan
over de stroom der Doodsjordaan
Stilletjes wacht jij in alle rust
Tot ook wij naderen de kust
van een Heerlijk land heel zonnig en rein
Daar waar geen verdriet op pijn meer zal zijn

Vriendelijke gestalte zwevend in het licht
Houden de ogen op ons gericht
Wachtend op het laatst bazuingeschal
Dat alle geliefde weer verenigen zal

Harry